siyaset ile politika arasındaki fark 


 1. tog'da "siyaset yasak" bildirimiyle başlayan, tehlikeli olabilecek durumlara kadar gidebilen "politikasız ve hedefsiz" gönüllülük ve yaşam anlayışını doğurabilecek bir durumda, ayrımının iyi yapılması gereken tanımlamalardır.

  ayrı ayrı veya tek tek anlamsal bakımdan incelemeye kalksak; *

  - siyasette güden ve birde buna bağlı güdülen tebaa vardır,
  politika ise bireyler toplumsallığının ortak karar alma çabasıdır.

  - tdk ya göre ikisi aynı anlama gelmektedir.

  - siyaset dilimize arapçadan girmiştir
  seyyase` den gelmektedir. seyyase "seyislik etmek", "atı idare etmek" anlamına gelir.
  siyaset ve seyis kelimeleri eşkökenli kelimelerdir.

  politika ise, eski yunancadaki polis (devlet) kelimesinden türemiş olan politikē (devleti idaret etme sanatı) kelimesinin latincedeki politica halinden girmiştir.

  -iki kelime farklı kökenlere sahip bulunsalar da, günlük dilde farklı anlamları çağrıştıracak bir yığın yananlamları olsa da, temelde, ingilizcede "politics" denen şey, bizde "siyaset bilimi"ne karşılık geliyor, ve iki kelime de en tepe noktada bu kapıda buluşuyor.
  (nrealnunreal ?, 26.02.2010 01:01)

© 2016 - tog sözlük

tog sözlük bir interaktif sözlük çalışmasıdır. tog sözlük sözlük spot tematik sözlük servisi ile üretilmiştir. sözlükler yöneticilerinin sorumluluğundadır. bir interaktif sözlük çalışmasıdır. tog sözlük sözlük spot tematik sözlük servisi ile üretilmiştir. sözlükler yöneticilerinin sorumluluğundadır, www.sozlukspot.com sözlüklerin içeriklerinden sorumlu tutulamaz.